Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego Zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Ogłoszenie

oferty realizacji zadania publicznego

Zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

 

 Suwałki, 15 lipca 2019 r.

S.525.1.2.2019                                                                                 

 

            Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688.) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych: www.um.suwalki.pl, www.bip.suwalki.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach została zamieszczona oferta  realizacji zadania publicznego: „Zdrowy Senior” zgłoszona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Suwałkach, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.

 

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 22 lipca 2019 r. pocztą elektroniczną
na adres pstaszkiewicz@um.suwalki.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Spraw Społecznych

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Paulina Staszkiewicz - Wydział Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-07-15

Wprowadzający: Michał Nowicki

Modyfikujący: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2019-07-15

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2019-07-15