Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Upowszechnianie polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez realizację nagrania audio zawierającego XIX-wieczne arcydzieła muzyki polskiej”

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Szyszko - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wprowadzający: Agnieszka Szyszko

Modyfikujący: Agnieszka Szyszko

Data modyfikacji: 2017-03-21

Opublikował: Agnieszka Szyszko

Data publikacji: 2017-03-21