Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. Doposażenie Sali Dzieciom Do Spędzania Czasu Wolnego Oraz Rozwijania Swoich Zainteresowań.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Szysko - Pełnomocnik Prezdyenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi

Data wytworzenia: 2017-02-28

Wprowadzający: Agnieszka Szyszko

Modyfikujący: Agnieszka Szyszko

Data modyfikacji: 2017-02-28

Opublikował: Agnieszka Szyszko

Data publikacji: 2017-02-28