Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Do kajaka gotowi... START" - socjoterapia w kajaku

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Szysko - Pełnomocnik Prezdyenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarzadowymi

Data wytworzenia: 2017-02-23

Wprowadzający: Agnieszka Szyszko

Modyfikujący: Agnieszka Szyszko

Data modyfikacji: 2017-02-23

Opublikował: Agnieszka Szyszko

Data publikacji: 2017-02-23