Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,pn. „Udział młodzieży w finale konkursu piosenki w Koninie”, złożonej w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom” w Suwałkach

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Szyszko

Data wytworzenia: 2016-05-31

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Modyfikujący: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2016-05-31

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2016-05-31