Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „Upowszechnianie polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez realizację nagrania audio zawierającego XIX-wieczne arcydzieła muzyki polskiej”, realizowanego przez Fundację ART-SOS Alicji Roszkowskiej w Suwałkach

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Szyszko - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wprowadzający: Agnieszka Szyszko

Modyfikujący: Agnieszka Szyszko

Data modyfikacji: 2017-04-18

Opublikował: Agnieszka Szyszko

Data publikacji: 2017-04-18