Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób starszych z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 ro., poz. 239 z późn. zm.) z dnia 5 sierpnia 2016 r. pn. "XIII Międzynarodowe Animacje Teatralne", realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej "Kalina".

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Szyszko - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Data wytworzenia: 2016-08-05

Wprowadzający: Agnieszka Szyszko

Modyfikujący: Agnieszka Szyszko

Data modyfikacji: 2016-08-08

Opublikował: Agnieszka Szyszko

Data publikacji: 2016-08-08