Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób starszych z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, poz. 395) pn. "Europejski Dzień Seniora - Międzypokoleniowe spotkania artystyczne", realizowanego przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób starszych z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, poz. 395) pn. "Europejski Dzień Seniora - Międzypokoleniowe spotkania artystyczne", realizowanego przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Szyszko - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wprowadzający: Agnieszka Szyszko

Modyfikujący: Agnieszka Szyszko

Data modyfikacji: 2016-09-09

Opublikował: Agnieszka Szyszko

Data publikacji: 2016-09-09