Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „Aktywny w każdym wieku”, zgłoszonego przez Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Suwałkach; pn. „Upowszechnianie strzelectwa sportowego poprzez organizację zawodów strzeleckich”, zgłoszonego przez Ligę Obrony Kraju Klub Strzelecki „Wigry” w Suwałkach; pn. "Suwalscy Sportowcy i Seniorzy – Razem możemy więcej!", zgłoszonego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Suwałkach

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Szyszko - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Data wytworzenia: 2018-02-15

Wprowadzający: Agnieszka Szyszko

Modyfikujący: Agnieszka Szyszko

Data modyfikacji: 2018-02-15

Opublikował: Agnieszka Szyszko

Data publikacji: 2018-02-15