Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego pn. „ Funkcjonowanie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP) w Suwałkach”

S.525.1.1.2013

            Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suwałkach została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Funkcjonowanie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP) w Suwałkach” zgłoszona przez Fundację Prometeusz, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.

            Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 14 listopada 2013 r. pocztą elektroniczną na adres bogdan@um.suwalki.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Spraw Społecznych, ul. Noniewicza 71A, 16 - 400 Suwałki

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Bogdan - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2013-11-07

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2013-11-07

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2013-11-07