ZP.271.62.2014- przet.nieogr.pn.:Dostawa mat. promoc. do projektu nr LT-PL/191 pn.„Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w rejonie transgranicznym”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa2007-2013-unieważnienie

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Ceckowska

Wprowadzający: Anna Ceckowska

Data wprowadzenia: 2014-04-08

Modyfikujący: Anna Ceckowska

Data modyfikacji: 2014-04-08

Opublikował: Anna Ceckowska

Data publikacji: 2014-04-08