Statuty Sołectw

UCHWAŁA NR X/50/90
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH

z dnia 19 grudnia 1990 roku


 w sprawie ustalenia statutów działania sołectw.


Na podtswie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się statuty działania dla następujących sołectw:
          1) Krzywólki – uchwalony na zebraniu ogólnym mieszkańców w dniu 8 grudnia 1990 r.
          2) Dubowa I – uchwalony na zebraniu ogólnym mieszkańców w dniu 7 grudnia 1990 r.
          3) Szwajcarii - uchwalony na zebraniu ogólnym mieszkańców w dniu 11 grudnia 1990 r.
       2. Statuty stanowią załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Udostępniający: Statuty Sołectw

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-31

Data modyfikacji: 2008-12-31

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-31