Wynik naboru na stanowisko dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach z dnia 2014-08-04

Urząd Miejski w Suwałkach

16 – 400 Suwałki

ul. Mickiewicza 1

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach
 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

 

- Pan Jerzy Dąbrowski zam. Suwałki

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Jerzy Dąbrowski ukończył studia na kierunku pedagogika o specjalności opiekuńczo – wychowawczej .Swoje wykształcenie uzupełnił studiami podyplomowymi w zakresie organizacji i zarządzania oświatą oraz wspomagania dzieci z problemami rozwojowymi. Uczestniczył również w szkoleniach o tematach związanych z pomocą społeczną. Posiada długoletni staż pracy w instytucjach zajmujących się pracą z dziećmi i rodziną. Ponadto wykazał się odpowiednią wiedzą i dobrą znajomością przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz wiedza merytoryczna kandydata dają gwarancję prawidłowej realizacji zadań na stanowisku dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach.

 

 

 

2014-08-04

-----------------------------------------------------

/data i podpis osoby upoważnionej/

Metryka strony

Udostępniający: Adam Karczewski - Sekretarz Miasta

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2014-08-04

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2014-08-04

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2014-08-04