Zgromadzenie materiału dowodowego ws postępowania dot. wniosku SSM o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Noniewicza 40A

Suwałki, dnia: 7 kwietnia 2021 r.

OSGK.6131.30.1.2021.RR


ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO


Stosownie do art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 471), zawiadamiam, że tut. Organ zgromadził materiał dowodowy w sprawie postępowania dotyczącego wniosku Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki geod. nr 12191 i 12194 przy ul. Noniewicza 40A w Suwałkach.

Informuję o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie. Strony mogą wypowiedzieć się w sprawie oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, w godzinach 7.30-15.30 (w poniedziałki w godz. 8.00-16.00), w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Telefon do osoby prowadzącej sprawę: 875628216

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Renda

Data wytworzenia: 2021-04-07

Wprowadzający: Radosław Renda

Modyfikujący: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2021-04-07

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2021-04-07