Zebranie materiału dowodowego ws wydania decyzji o środowiskowej dla budowy budynku produkcyjnego (produkcja konstrukcji stalowych)

Suwałki, dnia 31 sierpnia 2021 r.

OSGK.6220.75.2021.DK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), Prezydent Miasta Suwałk zawiadamia, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjnego (produkcja konstrukcji stalowych) z częścią socjalno-biurową, wraz z niezbędnymi budowlami i urządzeniami budowlanymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką i przebudową części budynku, rozbiórką budowli i infrastruktury technicznej na działce o nr ewid. 35227 przy ul. Papiernia 2 w Suwałkach.

Sprawa jest prowadzona na wniosek Tarmetal Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pana Adama Napiórkowskiego.

W ciągu 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, telefonicznie (87 562 82 09) lub środkami łączności elektronicznej zapoznać się z materiałami w tej sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Renda

Data wytworzenia: 2021-09-06

Wprowadzający: Radosław Renda

Modyfikujący: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2021-09-06

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2021-09-06