Zebranie materiału dowodowego ws decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Suwałki, dnia 26 maja 2021 r.

OSGK.6220.45.2021.DK


O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), Prezydent Miasta Suwałk zawiadamia, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną wraz z wymaganymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi dla potrzeb zakładu przetwórstwa mięsnego BS FOOD GROUP na terenie działki o nr geodezyjnym 32803/13, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8 w Suwałkach.

Sprawa jest prowadzona na wniosek BS FOOD GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 02-796 Warszawa, ul. Kazimierza Jeżewskiego 5f/34.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, telefonicznie (87 562 82 09) lub środkami łączności elektronicznej zapoznać się z materiałami w tej sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Renda

Data wytworzenia: 2021-05-26

Wprowadzający: Radosław Renda

Modyfikujący: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2021-05-26

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2021-05-26