Zebranie materiału dowodowego ws decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Stacji Paliw Płynnych i LPG

Suwałki, dnia lipca 2021 r.

OSGK.6220.70.2021.DK

O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), Prezydent Miasta Suwałk zawiadamia, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Paliw Płynnych i LPG wraz infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 32746 oraz 32747/6 obręb 0008 Suwałki.

Sprawa jest prowadzona na wniosek Vantage Sp. z o.o. Sp. komand. ul. Mariacka 2, 81-383 Gdynia.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, telefonicznie (87 562 82 09) lub środkami łączności elektronicznej zapoznać się z materiałami w tej sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Renda

Data wytworzenia: 2021-07-30

Wprowadzający: Radosław Renda

Modyfikujący: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2021-07-30

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2021-07-30