Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws usunięcia drzew z terenu nieruchomości na terenie osiedla Centrum w Suwałkach.

Suwałki, dnia: 26 lipca 2021 r.

OSGK.6131.108.2021.RR

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

W dniu 23 lipca 2021 r. do tut. Organu wpłynął wniosek Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, znak: EC/06.3/5536/2021, z dnia 22 lipca 2021 r., o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości na terenie osiedla Centrum w Suwałkach.

Wobec powyższego, tut. Organ wszczyna postępowanie w przedmiotowej sprawie.

W związku z art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamiam o wyznaczeniu terminu przeprowadzenia oględzin drzew na terenie przedmiotowych nieruchomości, (zaczynając od drzewa zlokalizowanego przy ul. Utrata 6), w dniu 10 sierpnia b.r., o godz. 9.30. Zgodnie z art. 79 § 2 KPA strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu oraz składać wyjaśnienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz ustosunkować się do nich w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, w pok. 211.

Jednocześnie, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735) informuję, że przedmiotowy wniosek nie może być załatwiony w terminie określonym w art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Powodem jest złożona i długotrwała procedura wynikająca z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku określam do dnia 15 września 2021 r.

Od niniejszego pisma stronom przysługuje prawo wniesienia ponaglenia, w przypadkach i na zasadach określonych w § 37 KPA.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Renda

Data wytworzenia: 2021-07-26

Wprowadzający: Radosław Renda

Modyfikujący: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2021-07-26

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2021-07-26