Wszczęcie postępowania i wyznaczenie terminu oględzin ws wniosku SSM o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew

Suwałki, dnia: 24 września 2021 r.

OSGK.6131.153.2021.RR

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

W dniu 20 września 2021 r. do tut. Organu wpłynął wniosek Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, znak: EC/06.3/07031/2021, z dnia 14 września 2021 r., o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu nieruchomości na terenie osiedla „Centrum w Suwałkach.

Wobec powyższego, tut. Organ wszczyna postępowanie w przedmiotowej sprawie.

W związku z art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamiam o wyznaczeniu terminu przeprowadzenia oględzin drzew na terenie przedmiotowego osiedla, (zaczynając od drzewa zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1), w dniu 11 października b. r., o godz. 9.15. Zgodnie z art. 79 § 2 KPA strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu oraz składać wyjaśnienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz ustosunkować się do nich w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, w pokoju nr 211.

Jednocześnie, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), informuję, że przedmiotowy wniosek nie może być załatwiony w terminie określonym w art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Powodem jest złożona i długotrwała procedura wynikająca z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku określam do dnia 10 listopada 2021 r.

Od niniejszego pisma stronom przysługuje prawo wniesienia ponaglenia, w przypadkach i na zasadach określonych w § 37 KPA.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Renda

Data wytworzenia: 2021-09-24

Wprowadzający: Radosław Renda

Modyfikujący: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2021-09-24

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2021-09-24