Umorzenie postępowania ws zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do termicznego przekształcania odpadów

Suwałki, dnia: 19 maja 2021 r.

OSGK.6220.44.2021.DK


O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.), Prezydent Miasta Suwałk zawiadamia, że dnia 19 maja 2021 r. wydał decyzję nr OSGK.6220.44.2021.DK o umorzeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do termicznego przekształcania odpadów z płyt drewnopochodnych na działce o nr geod. 32795 w Suwałkach przy ul. Brylantowej 7 wydanej na wniosek PADMA 3.0 Sp. z o. o. Sp. Komandytowa ul. Wojska Polskiego 118E, 16-400 Suwałki, przeniesionej decyzją Nr OSGK.6220.144.2016.DK z dnia 28 listopada 2016 r. na rzecz: BS Marka Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin.

Postępowanie prowadzone było na wniosek: BS Marka Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Przejazd 3/5, 05-200 Wołomin.

W ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, telefonicznie (87 562 82 09) lub środkami łączności elektronicznej zapoznać się z materiałami w tej sprawie oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Informację o decyzji umieszcza się: w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w internecie pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl .

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Renda

Data wytworzenia: 2021-05-19

Wprowadzający: Radosław Renda

Modyfikujący: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2021-05-19

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2021-05-19