Udzielenie zezwolenia SSM na usunięcie 4 drzew z działki geod. nr 23648/39 przy ul. Nowomiejskiej

Suwałki, dnia: 12 marca 2021 r.

OSGK.6131.12.3.2021.RR

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 83 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 471), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 1 marca 2021 r. Prezydent Miasta Suwałk, po rozpatrzeniu wniosku Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej udzielił zezwolenia na usunięcie 4 drzew z terenu działki geod. nr 23648/39 przy ul. Nowomiejskiej w Suwałkach.

Jednocześnie informuje się, że z całą dokumentacją w przedmiotowej sprawie, można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu, w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1, w godz. od 730 do 1530 (w poniedziałki w godz. 8.00 do 16.00). Z uwagi na sytuację związaną z epidemią wirusa Covid zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe po uprzednim telefonie do osoby prowadzącej sprawę: 875628216.

Informację o decyzji umieszcza się w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu (II piętro).

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Renda

Data wytworzenia: 2021-03-15

Wprowadzający: Radosław Renda

Modyfikujący: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2021-03-15

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2021-03-15