Projekt uchwały ws określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Suwałk na rok 2021

Suwałki, dnia 08 lutego 2021 r.

OSGK.6344.2.2021.DK

 

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310; z 2017 r. poz. 1566, z 2018 r. poz. 1722 oraz z 2020 r. poz. 284, 695, 782, 875 i 1378, M. P. z 2020 r. poz. 901, 922, 929 i 934) podaje się do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta Suwałki na rok 2021, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie umieszcza się:
a/ na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1,

b/ na stronie internetowej Miasta Suwałki pod adresem http://bip.um.suwalki.pl.

Informuje się również o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag oraz propozycji zmian do powyższego projektu uchwały w formie pisemnej w terminie do 01 marca 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Renda

Data wytworzenia: 2021-02-08

Wprowadzający: Radosław Renda

Modyfikujący: Radosław Renda

Data modyfikacji: 2021-02-08

Opublikował: Radosław Renda

Data publikacji: 2021-02-08