Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Suwałkach, obręb nr 0004, oznaczoną działkami nr geodezyjny: 22715/3 o powierzchni 0,1224 ha, 22718/1 o powierzchni 0,3696 ha

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia  30 czerwca 2021 roku

 

     Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Suwałkach, obręb nr 0004, oznaczoną działkami nr geodezyjny: 22715/3 o powierzchni 0,1224 ha, 22718/1 o powierzchni 0,3696 ha, objętą decyzją Prezydenta Miasta Suwałk nr 1/2021, sygn. AGP.6740.15.2021.SZ z dnia 01 marca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi publicznej od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego do osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze skrzyżowaniem z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Suwałkach i infrastrukturą techniczną oraz nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności. Z przedmiotową decyzją sygn. GR.6833.4.2021.SW z dnia 30 czerwca 2021 r. strony mogą zapoznać się w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 141, w godzinach pracy Urzędu.

     Obwieszczenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w ,,Dwutygodniku Suwalskim’’ oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach w dniach od 30.06.2021r. do dnia 14.07.2021 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radosław Wysocki - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wytworzenia: 2021-06-30

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Modyfikujący: Andrzej Czupryński

Data modyfikacji: 2021-07-01

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2021-07-01