Obwieszczenie Prezydenta Miasta Suwałk o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Suwałkach, obręb nr 0004

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 09 marca 2021 roku


Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 09 marca 2021 roku zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość, położoną w Suwałkach, obręb nr 0004, oznaczoną działkami nr geodezyjny 22715/3 o powierzchni 0,1224 ha, 22718/1 o powierzchni 0,3696 ha, która została objęta decyzją Prezydenta Miasta Suwałk nr 1/2021 sygn. AGP.6740.15.2021.SZ z dnia 01 marca 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi publicznej od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego do osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze skrzyżowaniem z ul. Prymasa Strefana Wyszyńskiego w Suwałkach i infrastrukturą techniczną.

Niniejsze obwieszczenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, w ,,Dwutygodniku Suwalskim’’ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach w dniach od 09.03.2021 r. do dnia 23.03.2021 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwia Woszczyna - Wydział Geodezji i i Gospodarki Nieruchomościami

Data wytworzenia: 2021-03-10

Wprowadzający: Michał Nowicki

Modyfikujący: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2021-03-10

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-03-10