AGP_Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na inwestycję polegającą na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa wraz z przyłączami przy ul.Cisowej i Jodłowej w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK                                                             

ul. A. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki

Suwałki, dnia  16 marca 2021 r. 

AGP.6733.4.2021.EBA

 OBWIESZCZENIE

 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

       Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.  z  2020 r., poz. 293 ze zm.)  Prezydent  Miasta  Suwałk informuje, iż  na wniosek złożony  przez  Karola Brodowskiego, reprezentującego Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „SAN-SYSTEM” Sp. z o.o. z siedzibą w Olecku, pełnomocnika działającego w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku  - dnia 16.03.2021 r.  została  wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na inwestycję polegającą na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  do 0,5 MPa wraz z przyłączami,  na działkach oznaczonych nr geod.: 23266, 23319, przy ul.Cisowej i Jodłowej w Suwałkach.

       W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony mogą się zapoznać z aktami sprawy i z treścią wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 140, w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 Z up. Prezydenta Miasta Suwałk

Małgorzata Włoskowska

Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki

Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Włoskowska - Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2021-03-16

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Modyfikujący: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2021-03-16

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2021-03-16