AGP_Obwieszczenie Prezydenta Miasta Suwałk o zebranym materiale dowodowym dot. postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 101269 B ulica Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji nr 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 01 marca 2021 r.

znak: AGP.6740.13.2021.SZ

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),  zawiadamiam, iż został zebrany materiał dowodowy w sprawie postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Prezydenta Miasta Suwałk.

            Sprawa dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 101269 B ulica Krzywólka w Suwałkach na odcinku od posesji nr 36 do mostu na rzece Czarna Hańcza wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej.

            Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. A Mickiewicza 1, pok. 140, także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania w tej sprawie w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

              Stosownie do art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

             Z uwagi na wyłączenie obsługi interesantów w tutejszym Urzędzie Miejskim do czasu  zakończenia tej sytuacji, nie ma możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy bez uprzedniego umówienia się drogą telefoniczną lub mailową.

                                                                      

Z up. Prezydenta Miasta Suwałk

Małgorzata Włoskowska

NACZELNIK

Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

                                                                

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwia Zadrożna

Data wytworzenia: 2021-03-05

Wprowadzający: Sylwia Zadrożna

Modyfikujący: Sylwia Zadrożna

Data modyfikacji: 2021-03-05

Opublikował: Sylwia Zadrożna

Data publikacji: 2021-03-05