AGP_Obwieszczenie Prezydenta Miasta Suwałk o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Akacjowej i Klonowej w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK                        
ul. A. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki


Suwałki, dnia  15 czerwca 2021 r.
AGP.6733.6.2021.EBAOBWIESZCZENIE
PREZYDENTA   MIASTA   SUWAŁK      Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.  z  2021 r., poz. 741 ze zm.)  Prezydent  Miasta  Suwałk informuje, iż  na wniosek złożony   dnia 29.04.2021 r.,  przez Pana Mariusza Jurczyka, reprezentującego Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „SAN-SYSTEM” Sp. z o.o. z siedzibą w Olecku, pełnomocnika działającego w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku  - dnia 15.06.2021 r.  została  wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na inwestycję polegającą na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr geod. 23013, 23043, przy ul. Akacjowej i Klonowej w Suwałkach.


      W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony mogą się zapoznać z aktami sprawy i z treścią wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 140, w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Z up. Prezydenta Miasta Suwałk
Małgorzata Włoskowska

Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki
Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Bogdan-Abeyd - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2021-06-15

Wprowadzający: Michał Nowicki

Modyfikujący: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2021-06-15

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-06-15