AGP_Obwieszczenie Prezydenta Miasta Suwałk o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na inwestycję polegającą na rozbiórce elementów sieci kanalizacji deszczowej i budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Sianożęć w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK                        
ul. A. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki

Suwałki, dnia  21 kwietnia 2021 r.

AGP.6733.5.2021.EBA


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA   MIASTA   SUWAŁK


      Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.  z  2020 r., poz. 293 ze zm.)  Prezydent  Miasta  Suwałk informuje, iż  na wniosek złożony  przez  z dnia 16.03.2021 r., złożony  przez Panią Małgorzatę Roszkowską, pełnomocnika Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  w Suwałkach Sp. z  o.o. - dnia 21.04.2021 r.  została  wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na inwestycję polegającą na rozbiórce elementów sieci kanalizacji deszczowej i budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sianożęć w Suwałkach, na działkach nr geod. 33764/3, 33764/2, 33761/3.


      W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony mogą się zapoznać z aktami sprawy i z treścią wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 140, w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.Z up. Prezydenta Miasta Suwałk
Małgorzata Włoskowska

Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki
Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Włoskowska - Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2021-04-21

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Modyfikujący: Andrzej Czupryński

Data modyfikacji: 2021-04-21

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2021-04-21