AGP_Obwieszczenie Prezydenta Miasta Suwałk o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na inwestycję polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i w ul. Kasztanowej

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK                        
ul. A. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki

Suwałki, dnia 11 marca 2021 r.


AGP.6733.3.2021.EBA


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK


      Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.  z  2020 r., poz. 293 ze zm.)  Prezydent  Miasta  Suwałk informuje, iż  na wniosek złożony  przez  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Suwałkach Sp. z  o.o.  - dnia 11.03.2021 r.  została  wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na inwestycję polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Klonowej i w ul.Kasztanowej wraz z odgałęzieniami w kierunku budynków: ul.Klonowa 12, ul.Brzozowa 7A i 7B,  ul.Kasztanowa 9 w Suwałkach, na działkach nr geod. 23043, 25260 w Suwałkach.

      W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony mogą się zapoznać z aktami sprawy i z treścią wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 140, w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Z up. Prezydenta Miasta Suwałk
Małgorzata Włoskowska

Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki
Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Włoskowska - Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2021-03-12

Wprowadzający: Michał Nowicki

Modyfikujący: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2021-03-12

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-03-12