AGP_Obwieszczenie Prezydenta Miasta Suwałk o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na inwestycję polegającą na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa wraz z przyłączem

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
ul. A. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki


Suwałki, dnia  11 stycznia 2021 r.AGP.6733.19.2020.EBA


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK


      Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.  z  2020 r., poz. 293 ze zm.)  Prezydent  Miasta  Suwałk informuje, iż  na wniosek złożony  przez  Karola Brodowskiego reprezentującego  Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „SAN-SYSTEM” Sp. z o.o. z siedzibą w Olecku, działającego w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z/s w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku,  - dnia 11.01.2021 r.  została  wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na inwestycję polegającą na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  do 0,5 MPa wraz z przyłączem,  na działkach oznaczonych nr geod.: 10474/1, 10461/1, 10479, 10460/1, 10452 w Suwałkach.


      W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony mogą się zapoznać z aktami sprawy i z treścią wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 140, w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Z up. Prezydenta Miasta Suwałk
Małgorzata Włoskowska

Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki
Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Włoskowska - Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2021-01-12

Wprowadzający: Michał Nowicki

Modyfikujący: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2021-01-12

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-01-12