AGP_Obwieszczenie Prezydenta Miasta Suwałk o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującą: rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej na os. Klasztorna w Suwałkach z wniosku PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.

Suwałki, dnia 18 marca 2021 r.

AGP.6740.43.2021.MM

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż wydał na wniosek z dnia
27 stycznia 2021 r. (uzupełniony w dniu 10.02.2021 r.), złożony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą 16-400 Suwałki, ul. gen. W. Sikorskiego 14,

decyzję Nr 77/2021 z dnia 18 marca 2021 r. znak: AGP.6740.43.2021.MM o pozwoleniu na budowę obejmującą:

rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej na os. Klasztorna w Suwałkach, zgodnie z projektem budowlanym, na działkach o numerach geod. gruntów 33713, 33666, 33665, Obręb Nr 09, jednostka ewid. 206301_1.M. Suwałki.

Zainteresowane strony mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia. Z uwagi na wyłączenie obsługi interesantów w tutejszym Urzędzie Miejskim do czasu  zakończenia tej sytuacji, nie ma możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy bez uprzedniego umówienia się drogą telefoniczną lub mailową. W tym celu należy skontaktować się z osobą prowadzącą sprawę lub naczelnikiem Wydziału pod wskazanymi numerami telefonu (87 562 81 39 lub 87 562 81 81), poprzez email: agp@um.suwalki.pl lub ePUAP.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Suwałk

mgr inż. arch. Małgorzata Włoskowska

Naczelnik

Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Włoskowska - Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2021-03-18

Wprowadzający: Grażyna Mularczyk

Modyfikujący: Grażyna Mularczyk

Data modyfikacji: 2021-03-18

Opublikował: Grażyna Mularczyk

Data publikacji: 2021-03-18