AGP_Obwieszczenie Prezydenta Miasta Suwałk o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującą: budowę kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV, linii kablowych SN 20kV i nN 0,4kV oraz złączy kablowych nN 0,4kV na ul. Bolesława Prusa w Suwałkach z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

Suwałki, dnia 06 kwietnia 2021 r.

AGP.6740.55.2021.MM

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż wydał na wniosek z dnia
04 lutego 2021 r., złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w której imieniu działa pełnomocnik Pan Tomasz Surowiec „TARE Sp. z o.o.” ul. Octowa 3
lok. 24, 15-399 Białystok,

decyzję Nr 102/2021 z dnia 06 kwietnia 2021 r. znak: AGP.6740.55.2021.MM o pozwoleniu na budowę obejmującą:

budowę kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV, linii kablowych SN 20kV i nN 0,4kV oraz złączy kablowych nN 0,4kV na ul. Bolesława Prusa w Suwałkach, zgodnie z projektem budowlanym, na działkach o nr geod. 35288/4, 33921/4, 33915/25, 33915/13, 33915/17, 33914/28, Obręb nr 09, jednostka ewidencyjna 206301_1 M. Suwałki.

Zainteresowane strony mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia. Z uwagi na wyłączenie obsługi interesantów w tutejszym Urzędzie Miejskim do czasu  zakończenia tej sytuacji, nie ma możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy bez uprzedniego umówienia się drogą telefoniczną lub mailową. W tym celu należy skontaktować się z osobą prowadzącą sprawę lub naczelnikiem Wydziału pod wskazanymi numerami telefonu (87 562 81 39 lub 87 562 81 81), poprzez email: agp@um.suwalki.pl lub ePUAP.

 

Z up. Prezydenta Miasta Suwałk

mgr inż. arch. Małgorzata Włoskowska

Naczelnik

Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Włoskowska - Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2021-04-06

Wprowadzający: Grażyna Mularczyk

Modyfikujący: Grażyna Mularczyk

Data modyfikacji: 2021-04-08

Opublikował: Grażyna Mularczyk

Data publikacji: 2021-04-08