AGP_Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym, parkingami naziemnymi (52 miejsca parkingowe), zagospodarowaniem terenu, na działkach o nr ewid. gruntów 21927/4, 21909/4, 21927/3 i 21916 przy ul. Bulwarowej i Zacisze w Suwałkach z wniosku spółki EVOLUOS Sp. z o.o.

Suwałki, dnia 16.03.2021 r.

AGP.6740.398.2020.IG

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż na wniosek z dnia 14 sierpnia 2020 r., uzupełniony dnia 28 stycznia 2021 r., złożony przez spółkę EVOLUOS Sp. z o.o., z siedzibą:
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 85C lok. 18, w dniu 16.03.2021 r. wydano decyzję 
nr 78/2021 znak: AGP.6740.398.2020.IG o pozwoleniu na budowę obejmującą:

budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym, parkingami naziemnymi (52 miejsca parkingowe), zagospodarowaniem terenu, murkami oporowymi, doziemną kanalizacją deszczową wraz z dwoma podziemnymi zbiornikami retencyjno – rozsączającymi, doziemną kanalizacją sanitarną, doziemną instalacją wodociągową, instalacją elektroenergetyczną, instalacją oświetleniową zewnętrzną, wentylacją mechaniczną, wraz z oddymianiem garażu oraz rozbiórką istniejącej stacji transformatorowej i liniami kablowymi niskiego napięcia  na działkach o nr ewid. gruntów 21927/4, 21909/4, 21927/3 i 21916 przy ul. Bulwarowej i Zacisze w Suwałkach, Obręb nr 02, jednostka ewidencyjna 206301_1, M. Suwałki

Zainteresowane strony mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1,
w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia, po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną lub e-mailową

 

Z up. Prezydenta Miasta Suwałk

Małgorzata Włoskowska

NACZELNIK

Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Włoskowska - Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2021-03-17

Wprowadzający: Grażyna Mularczyk

Modyfikujący: Grażyna Mularczyk

Data modyfikacji: 2021-03-18

Opublikował: Grażyna Mularczyk

Data publikacji: 2021-03-18