AGP_Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę na rozbudowę istniejącego fundamentu i konstrukcji wsporczej jako części budowlanych urządzenia technicznego – oczyszczacza powietrznego wiórów ponadgabarytowych na terenie fabryki płyt wiórowych położonej przy ul. Dubowo I w Suwałkach

Suwałki, dnia 15 czerwca 2021 r.

AGP.6740.197.2021.GM

 

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247 t.j. z dnia 2021.02.05), Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż wydał na wniosek z dnia 2 czerwca 2021 r., złożony przez spółkę „TANNE” Sp. z o.o., z siedzibą ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

decyzję Nr 166/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. znak: AGP.6740.197.2021.GM

o pozwoleniu na budowę obejmującą rozbudowę istniejącego fundamentu i konstrukcji wsporczej jako części budowlanych urządzenia technicznego – oczyszczacza powietrznego wiórów ponadgabarytowych na terenie fabryki płyt wiórowych (kat. obiektu XVIII) na działce oznaczonej nr ewid. gruntów 32812/13 położonej przy ul. Dubowo I w Suwałkach, jednostka ewidencyjna M. Suwałki 206301_1, Obręb nr 08.

Zainteresowane strony mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 138, w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Suwałk

Małgorzata Włoskowska

NACZELNIK

Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Włoskowska - Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2021-06-15

Wprowadzający: Grażyna Mularczyk

Modyfikujący: Grażyna Mularczyk

Data modyfikacji: 2021-06-15

Opublikował: Grażyna Mularczyk

Data publikacji: 2021-06-15