Biblioteka Publiczna im. M.Konopnickiej w Suwałkach

Kontakt:

ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki

tel/fax (87) 565-62-46

tel. (87) 565-62-48

e-mail: sekretariat@bpsuwalki.pl

www: http://www.bpsuwalki.pl

Osoba reprezentująca jednostkę:
 

Maria Aleksandra Kołodziejska - Dyrektor

 

Działy:

 

Lp.

Działy Biblioteki

e-mail

1.

Dyrektor

kolodziejska@bpsuwalki.pl

2.

Dział Kadr, Administracji i Obsługi

lisiewicz@bpsuwalki.pl

sekretariat@bpsuwalki.pl

3.

Sekcja Metodyki Pracy Bibliotecznej

metodyka@bpsuwalki.pl

4.

Oddział dla Dzieci

dzieci@bpsuwalki.pl

5.

Dział Gromadzenia, Opracowywania i Udostępniania

czerucka@bpsuwalki.pl

6.

Sekcja Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów

gromadzenie@bpsuwalki.pl

7.

Wypożyczalnia dla Dorosłych

wypozyczalnia@bpsuwalki.pl

8.

Czytelnia

czytelnia@bpsuwalki.pl

9.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

wm@bpsuwalki.pl

10.

Dział Księgowości

ziniewicz@bpsuwalki.pl

finanse@bpsuwalki.pl

11.

Zbiory Specjalne

zb@bpsuwalki.pl

12.

Filia Nr 1

filia1@bpsuwalki.pl

13.

Filia Nr 2

filia2@bpsuwalki.pl

14.

Filia Nr 3

filia3@bpsuwalki.pl

15.

Redakcja Dwutygodnika Suwalskiego

dwutygodnik@bpsuwalki.pl

kontakt@dwutygodniksuwalski.pl

16.

Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii „Midicentrum”

midicentrum@bpsuwalki.pl

17.

Pracownia Digitalizacji i Historii Mówionej

digi@bpsuwalki.pl

18.

Specjalista do Spraw Promocji

promocja@bpsuwalki.pl

19.

Zastępca Dyrektora

mbuczynski@bpsuwalki.pl

 

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury mającą siedzibę w Suwałkach, przy ul. Emilii Plater 33A. Prowadzi 3 filie na terenie miasta oraz Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii „Midicentrum”. Jest wydawcą „DwuTygodnika Suwalskiego”

Biblioteka, będąc główną, samorządową placówką biblioteczną w Suwałkach:

  • Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców.
  • Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb w zakresie upowszechniania czytelnictwa, dostępu do książki, informacji naukowej, działalności oświatowej, upowszechniania wiedzy i nauki, rozwoju kultury, a także kształtowania sieci bibliotecznej na terenie miasta, wymiany międzybibliotecznej.
  • Prowadzi działalność wydawniczą.

 Zakres działania:

  • Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zasobów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Suwałk i regionu.
  • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz.
  • Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych i wymiany materiałów bibliotecznych.
  • Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym i chorym o utrudnionym dostępie do materiałów bibliotecznych.
  • Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej i wydawniczej ze szczególnym uwzględnieniem bibliografii miasta i regionu.
  • Popularyzacja książki i czytelnictwa, prowadzenie form pracy oświatowej z czytelnikami, służących popularyzacji sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i regionu.

Udostępniający: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Suwałkach

Data wytworzenia: 2017-06-13

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2009-01-30

Data modyfikacji: 2021-04-29

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2009-01-30