Zamówienie Nr PGO/01/2012 z dnia 2012-04-02 - Dostawy oleju napędowego i opałowego dla „Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach” Sp. z o.o. - uniewaznienie prztargu

Data wydania 2012-04-02
Numer PGO/01/2012
Tytuł Dostawy oleju napędowego i opałowego dla „Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach” Sp. z o.o. - uniewaznienie prztargu

Działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zmianami) Zamawiający unieważnia postępowanie nr DR 77/12 z dnia 02.04.2012 r, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawy oleju napędowego i opałowego dla „Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach” Sp. z o.o.W prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagań zamówienia publicznego na dostawy paliw dla PGO w Suwałkach.

 
 

                                                                                           Prezes

                                                                                        Przedsiębiorstwa Gospodarki

                                                                                       Odpadami w Suwałkach sp. z o.o. 

Suwałki, 19.04.2012 r.                                                     mgr inż. Zbigniew Makarewicz

Metryka strony

Udostępniający: Zbigniew Makarewicz - Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Suwałkach sp. z o.o.

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2012-04-23

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2012-04-23

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2012-04-23