Zamówienie Nr ZBM/05/2012 z dnia 2012-03-05 - Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 81 w Suwałkach

Data wydania 2012-03-05
Numer ZBM/05/2012
Tytuł Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz pomieszczenia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Noniewicza 81 w Suwałkach
 
 
Dotyczy : przetargu nieograniczonego z dnia 22.03.2012 roku ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia : 65764 - 2012z dnia 05.03.2012 roku na zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z mieszkaniowymi stacjami wymiennikowymi, licznikami ciepła oraz adaptacją pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie węzła cieplnego w budynku przy ul. Noniewicza 81 w Suwałkach .
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych       ( Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami ) Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż na podstawie kryterium oceny ofert ( cena 100% ) ustalił, że oferta– Przedsiębiorstwa Projektowo-Budowlanego „ARKADA” ul. Kowalskiego 24/16, 16-400 Suwałki z ceną 124926,00 zł brutto,odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru.
 
W postępowaniu wpłynęły 4 ważne oferty :
1. Oferta 1 – Zakład Instalacji Sanitarnych s.c. Zbigniew Dmitruk, Grzegorz Sitko
                     ul. Reja 52A/4, 16 – 400 Suwałki 
                    - cena brutto – 169 699,92 zł.
2. Oferta 2 – Zakład Remontowo-Budowlany Instalacje Elektryczne, Sanitarne i C.O.
                      Zefir Marian Nowikowski, ul. 1-go Maja 42, 16 – 420 Raczki 
                     - cena brutto -126 150,00 zł.
3. Oferta 3 – Firma Remontowo-Budowlana Marek Popławski
                     ul. Daszyńskiego 9A/40, 16 – 400 Suwałki
                        - cena brutto – 155 400,00 zł.
4. Oferta 4 - Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „ARKADA”
                     ul. Kowalskiego 24/16, 16 – 400 Suwałki
                        - cena brutto – 124 926,00 zł.
 
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
ds. Technicznych
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki dnia 06.04.2012 rok

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2012-04-06

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2012-04-06

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2012-04-06