Zamówienie Nr ZBM/04/2012 z dnia 2012-03-01 - Miasto Suwałki zawiadamia o unieważnieniu decyzji z dnia 10.05.2012 roku w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynku mieszkalnym w Suwałkach przy ul. Sejneńska 18, w wyniku którego powstanie 47 lokali socjalnych

Data wydania 2012-03-01
Numer ZBM/04/2012
Tytuł Miasto Suwałki zawiadamia o unieważnieniu decyzji z dnia 10.05.2012 roku w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynku mieszkalnym w Suwałkach przy ul. Sejneńska 18, w wyniku którego powstanie 47 lokali socjalnych
Dotyczy : Przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach na łamach Biuletynu Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia: 62194 - 2012 z dnia 01 marca 2012 roku na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynku mieszkalnym w Suwałkach przy ul. Sejneńska 18, w wyniku którego powstanie 47 lokali socjalnych.
 
Zamawiający unieważnia decyzję z dnia 10.05.2012 roku o wykluczeniu z postępowania Wykonawcy REM – BUD Sp. z o.o., ul. Sejneńska 57, 16 – 400 Suwałki.
W dniu 11.05.2012 roku Wykonawca przedłożył Aneks Nr 1 z dnia 26.04.2012 roku do Gwarancji Ubezpieczeniowej Zapłaty Wadium z dnia 12.03.2012 roku - Polisa Nr 953 – A – 305944 o przedłużeniu okresu gwarancji do dnia 31.05.2012 roku.
 
 
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
 
Suwałki, dnia 14.05.2012 r.

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2012-05-14

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2012-05-14

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2012-05-14