Zamówienie Nr ZBM/04/2012 z dnia 2012-03-01 - Miasto Suwałki zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynku mieszkalnym w Suwałkach przy ul. Sejneńska 18, w wyniku którego powstanie 47 lokali socjalnych

Data wydania 2012-03-01
Numer ZBM/04/2012
Tytuł Miasto Suwałki zawiadamia o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynku mieszkalnym w Suwałkach przy ul. Sejneńska 18, w wyniku którego powstanie 47 lokali socjalnych
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Na wyłonienie Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, ogłoszonym przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach na łamach Biuletynu Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia: 62194 - 2012 z dnia 01 marca 2012 roku na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynku mieszkalnym w Suwałkach przy ul. Sejneńska 18, w wyniku którego powstanie 47 lokali socjalnych.
1.       Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez GOBER Firma Budowlana Szymon Gober, ul. Wojska Polskiego 23abc, 16-400 Suwałki – cena brutto : 2 750 859,43 zł
2.       Oferty w postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy :
 
OFERTA Nr 1 : Zakład Budowlano – Produkcyjno – Handlowy K. i B. KOTWICA s. j., ul. Tytoniowa 9, 16 – 300 Augustów - cena brutto : 3 373 545,18 zł – NIE PODLEGA OCENIE
OFERTA NR 2 : GOBER Firma Budowlana Szymon Gober, ul. Wojska Polskiego 23abc, 16-400 Suwałki – cena brutto : 2 750 859,43 zł – ocena punktowa 100 pkt.
OFERTA NR 3 : Przedsiębiorstwo Budowlano - Remontowe B COMPLEX Spółka z o.o. ul. Lityńskiego 12A, 16 – 400 Suwałki - cena brutto 3 115 964,68 zł – NIE PODLEGA OCENIE
OFERTA NR 4 : Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe BUDOPOL 16- 304 Nowinka 26B - cena brutto 3 313 541,69 zł – NIE PODLEGA OCENIE
OFERTA NR 5 : Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe SOFIX Stanisław Sofiński, ul. Chopina 20, 16 – 400 Suwałki - cena brutto 3 163 001,02 zł – NIE PODLEGA OCENIE
OFERTA NR 6 : PHU MASPOL Andrzej Masalski, ul. Rzemieślnicza 12, 16 – 400 Suwałki - cena brutto 3 597 216,30 zł – NIE PODLEGA OCENIE
 OFERTA NR 7 : REM – BUD Sp. z o.o., ul. Sejneńska 57, 16 – 400 Suwałki - cena brutto 2 757 099,39 zł – NIE PODLEGA OCENIE
 
3.       Z postępowania wykluczono Wykonawców :
·         OFERTA Nr 1 : Zakład Budowlano – Produkcyjno – Handlowy K. i B. KOTWICA s. j., ul. Tytoniowa 9, 16 – 300 Augustów
·         OFERTA NR 3 : Przedsiębiorstwo Budowlano - Remontowe B COMPLEX Spółka z o.o. ul. Lityńskiego 12A, 16 – 400 Suwałki
·         OFERTA NR 4 : Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe BUDOPOL 16- 304 Nowinka 26B
·         OFERTA NR 5 : Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe SOFIX Stanisław Sofiński, ul. Chopina 20, 16 – 400 Suwałki
·         OFERTA NR 6 : PHU MASPOL Andrzej Masalski, ul. Rzemieślnicza 12, 16 – 400 Suwałki  
 
Podstawą wykluczenia jest art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
Uzasadnienie faktyczne :
W związku z wniesionym odwołaniem w dniu 17 kwietnia 2012 roku przez Wykonawcę GOBER Firma Budowlana Szymon Gober, ul. Wojska Polskiego 23abc, 16-400 Suwałki, Zamawiający zwrócił się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 31 maja 2012 roku. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 30.04.2012 roku do godz. 1200 , Wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą.
 
·         OFERTA NR 7 : REM – BUD Sp. z o.o., ul. Sejneńska 57, 16 – 400 Suwałki
 
Podstawą wykluczenia jest art. 24 ust 2 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Uzasadnienie faktyczne :
W związku z wniesionym odwołaniem w dniu 17 kwietnia 2012 roku przez Wykonawcę GOBER Firma Budowlana Szymon Gober, ul. Wojska Polskiego 23abc, 16-400 Suwałki, Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 31 maja 2012 roku i przedłużenia terminu ważności wniesionego wadium. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 30.04.2012 roku do godz. 1200 , Wykonawca nie przedłużył ważności wniesionego wadium.
 
4.       Podpisanie umowy zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
 
  
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
ds. Technicznych
Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
Suwałki, dnia 10.05.2012 rok
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2012-05-10

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2012-05-10

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2012-05-10