Zamówienie Nr ZBM/04/2012 z dnia 2012-03-01 - Odpowiedż na zapytanie do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynku mieszkalnym w Suwałkach przy ul. Sejneńska 18, w wyniku którego powstanie 47 lokali socjalnych

Data wydania 2012-03-01
Numer ZBM/04/2012
Tytuł Odpowiedż na zapytanie do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynku mieszkalnym w Suwałkach przy ul. Sejneńska 18, w wyniku którego powstanie 47 lokali socjalnych
W dniu 19 marca 2012 roku wpłynęło do zamawiającego zapytanie od wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia j.n. :
 
Pytanie 1 : Zwracam się z prośbą o podanie rodzaju konstrukcji ( drewniana czy stalowa ) dotyczącej poz. 141 przedmiaru robót remontowo budowlanych wykonania placu zabaw.
 
Odpowiedź :  Drewniana
 
 
 
Pieczątka o treści :
Z-ca D Y R E K T O R A
ds. Technicznych
        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
 
  
Suwałki, 19.03.2012 rok

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2012-03-19

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2012-03-19

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2012-03-19