Zamówienie Nr ZBM/02/2012 z dnia 2012-02-24 - Modyfikacja treści SIWZ przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych, segregowanych i nieczystości płynnych z posesji stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki

Data wydania 2012-02-24
Numer ZBM/02/2012
Tytuł Modyfikacja treści SIWZ przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych, segregowanych i nieczystości płynnych z posesji stanowiących własność Gminy Miasto Suwałki
                                            MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ), wprowadza korektę w Załączniku Nr 6 do  SIWZ ( nie powodującej zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu ).
 
W kolumnie drugiej tabeli znalazł się omyłkowo zapis dotyczący podania powierzchni sprzątanych, w związku z tym winien znaleźć się zapis o treści : Opis rodzaju zrealizowanej usługi.
 
Poprawiony Załącznik Nr 6 do SIWZ w załączeniu.
 
 
 
 
Suwałki, dnia 09.03.2012 rok
 
 
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Kopyra

Wprowadzający: Michał Kopyra

Data wprowadzenia: 2012-03-09

Modyfikujący: Michał Kopyra

Data modyfikacji: 2012-03-09

Opublikował: Michał Kopyra

Data publikacji: 2012-03-09