Data wydania 2012-01-11
Numer SR.271.4.2011
Tytuł Przetarg nieograniczony - Usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn:"Suwalski Internet równych szans" - wybór ofert na cz. I,II,III,IV,V
Zawiadomienie o wyborze ofert

 

 

Prezydent Miasta Suwałk, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn:"Suwalski Internet równych szans", w odniesieniu do poszczególnych części przedmiotowego zamówienia wybrano najkorzystniejsze oferty:

 

Część I - Zapewnienie dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Miasto Suwałki
 
„Polska Telefonia Komórkowa – Centertel” sp. z o.o. Sprzedaż Bezpośrednia B2B Sprzedaż do Klientów Biznesowych Północ,ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdańsk
Cena oferty: 114 144, 50 PLN – 100 pkt
 
Część II - Zapewnienie dostępu do Internetu dla świetlic położonych na terenie Gminy Miasto Suwałki
 
Telestrada S.A., ul. Puławska 182, 02 – 670 Warszawa
Cena oferty: 17 712,00 PLN – 100 pkt
 
Część III - Zapewnienie dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Suwałki
 
Telestrada S.A., ul. Puławska 182, 02 – 670 Warszawa
Cena oferty: 132 840,00 PLN - 100 pkt
 
 
Część IV - Zapewnienie dostępu do Internetu dla świetlic położonych na terenie Gminy Suwałki
 
Telestrada S.A., ul. Puławska 182, 02 – 670 Warszawa
Cena oferty: 13 284,00 PLN - 100 pkt
 
 
Część V - Zapewnienie dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Raczki
 
Telestrada S.A., ul. Puławska 182, 02 – 670 Warszawa
Cena oferty: 221 400,00 PLN - 100 pkt
 
Poniżej znajduje się pełna wersja zawiadomień o wyborze ofert zgodnie z art. 92 ust 2 ww. ustawy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Strategii i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2012-01-12

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2012-01-12

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2012-01-12