Zamówienie Nr SR.271.4.2011 z dnia 2011-12-14 - Modyfikacja SIWZ - Usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn:"Suwalski Internet równych szans"

Data wydania 2011-12-14
Numer SR.271.4.2011

Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż w dniu 14 grudnia 2011 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn: "Suwalski internet równych szans".

Poniżej znajduje się aktualna SIWZ w wersji elektronicznej. Ponadto Zamawiający informuje, iż termin składania ofert w niniejszym postępowaniu został wyznaczony na 19.12.2011 r. godz. 10:00

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Strategii i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-12-14

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-12-14

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-12-14