Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dotyczy przetargu nieograniczonego - Usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn:"Suwalski Internet równych szans"

Data wydania 2011-12-09
Numer SR.271.4.2011
Tytuł Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dotyczy przetargu nieograniczonego - Usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn:"Suwalski Internet równych szans"

Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż w dniu 9 grudnia 2011r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 419104 - 2011 zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia uprzednio zamieszczonego w tymże publikatorze pod numerem  412744-2011, którego przedmiotem jest Usługa dostępu do internetu na potrzeby realizacji projektu pt. " Suwalski internet równych szans".

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu został wyznaczony na 16.12.2011 r. godz. 10:00.

Poniżej zostaje zamieszczona pełna treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 12 poz. 69).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Strategii i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-12-09

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-12-09

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-12-09