Przetarg nieograniczony - Usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn:"Suwalski Internet równych szans"

Data wydania 2011-12-05
Numer SR.271.4.2011
Tytuł Przetarg nieograniczony - Usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn:"Suwalski Internet równych szans"

Zamawiający informuje, iż w dniu 5 grudnia 2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 412744 - 2011 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: Usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn: "Suwalski Internet równych szans".

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu upływa 13.12.2011 r. godz. 10:00.

Poniżej znajduje się ogłoszenie o zamówieniu zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 12, poz. 69) oraz pełna wersja SIWZ.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Strategii i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-12-05

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-12-06

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-12-05