Odpowiedź na zapytanie nr 9 do SIWZ - Usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn:"Suwalski Internet równych szans"

Data wydania 2011-11-18
Numer SR.271.3.2011
Tytuł Odpowiedź na zapytanie nr 9 do SIWZ - Usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn:"Suwalski Internet równych szans"

Do siedziby Zamawiającego w dniu 10 listopada 2011 r. wpłynęło zapytanie nr 9 dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn. „Suwalski Internet równych szans”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień:

Zapytanie nr 9 do SIWZ

" Prosimy o podanie adresów lokalizacji dostępów do internetu, w celu umożliwienia Wykonawcom dokładnego sprawdzenia mozliwości technicznych świadczenia usługi".

Odpowiedź:

W załączeniu znajduje się wykaz lokalizacji, w których będzie świadczona usługa dostępu do internetu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Strategii i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-11-18

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-11-18

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-11-18