Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz modyfikacja SIWZ - Usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn:"Suwalski Internet równych szans"

Data wydania 2011-11-10
Numer SR.271.3.2011
Tytuł Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz modyfikacja SIWZ - Usługa dostępu do Internetu na potrzeby projektu pn:"Suwalski Internet równych szans"

Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż w dniu 10 listopada 2011r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 375094 - 2011 zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia uprzednio zamieszczonego w tymże publikatorze pod numerem 364632-2011, którego przedmiotem jest dostawa zestawów komputerowych, drukarek i oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu pt. " Suwalski internet równych szans".

Zmiana dotyczy treści znajdującej się w ogłoszeniu o zamówieniu w sekcjach III.1) tj. informacje dotyczące wadium oraz IV.4.4. tj termin składania ofert.

Ponadto Zamawiający dokonał modyfikacji treści załącznika nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu został wyznaczony na 21.11.2011 r. godz. 10:00.

Poniżej zostaje zamieszczona pełna treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 12 poz. 69) oraz aktualny załącznik nr 3 do SIWZ.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Strategii i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-11-10

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-11-10

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-11-10