Zamówienie Nr In.271.5.2011 z dnia 2011-11-09 - Zakup i dostawa wkładów barwiących dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Suwałkach - „WKŁADY BARWIĄCE 2011-II” - wybór oferty

Data wydania 2011-11-09
Numer In.271.5.2011
Tytuł Zakup i dostawa wkładów barwiących dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Suwałkach - „WKŁADY BARWIĄCE 2011-II” - wybór oferty
                                                                                                                      Suwałki, 2.12.2011 r.
In.271.5.2011
 
 
 
Szanowni Państwo
 
 
 
    Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wkładów barwiących dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Suwałkach, została wybrana oferta firmy PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka Jawna, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź, która zamierza zrealizować zamówienie za 55 995,75 zł brutto, a tym samym uzyskała 100 pkt. w jedynym kryterium oceny ofert – „cena”.
    Informuję, że w ww. postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy i uzyskali następujące punkty:
 
Firma
Liczba pkt. w kryterium (100 pkt.) cena
F.H.U. „GRAWIT”
43-430 Skoczów, ul. Górny Bór 5
94.02
PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Sp.j.
90-516 Łódź, ul. Wólczańska 66
100.00
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM
Adam Papierski, Biuro Handlowe
85-741 Bydgoszcz, ul. Fabryczna 15
93.80
ELTECHBIUR Wiesław Grabiński
16-400 Suwałki, ul. Hamerszmita 9
70.95
P.H.U. BAWI S.A.
15-399 Białystok, ul. Składowa 10
98.45
GANDOLF Andrzej Kulesza
03-503 Warszawa, ul. Oszmiańska 7
wykluczenie
MTL SYSTEM Tomasz Lachowicz
50-203 Wrocław, ul. Dmowskiego 15
98.49
 
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Izabela Skorupska

Wprowadzający: Izabela Skorupska

Data wprowadzenia: 2011-12-02

Modyfikujący: Izabela Skorupska

Data modyfikacji: 2011-12-02

Opublikował: Izabela Skorupska

Data publikacji: 2011-12-02