Zamówienie Nr SR.271.2.2011 z dnia 2011-09-29 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz modyfikacja SIWZ - Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych, drukarek i oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu pt. „Suwalski Internet równych szans”

Data wydania 2011-09-29
Numer SR.271.2.2011
Tytuł Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz modyfikacja SIWZ - Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych, drukarek i oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu pt. „Suwalski Internet równych szans”

Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż w dniu 29 września 2011r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 312690 - 2011 zostało zamieszczone ogloszenie o zmianie ogłoszenia uprzednio zamieszczonego w tymże publikatorze pod numerem 294608 - 2011, którego przedmiotem jest dostawa zestawów komputerowych, drukarek i oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu pt. " Suwalski internet równych szans".

Zmiana dotyczy treści znajdującej się w ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji IV.4.4. tj termin składania ofert.

Ponadto Zamawiający dokonał modyfikacji w Rozdziale 16 pkt 1 i 3 SIWZ.

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu został wyznaczony na 10.10.2011 r. godz. 10:00.

Poniżej zostaje zamieszczona pełna treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zgodnie ze wzorem Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 12 poz. 69) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Strategii i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-09-29

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-09-30

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-09-29