Zamówienie Nr SR.271.2.2011 z dnia 2011-09-27 - Modyfikacja SIWZ - Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych, drukarek i oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu pt. Suwalski Internet równych szans

Data wydania 2011-09-27
Numer SR.271.2.2011
Tytuł Modyfikacja SIWZ - Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów komputerowych, drukarek i oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu pt. Suwalski Internet równych szans

Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż w dniu 27 września 2011 r. dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnoszącej się do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów komputerowych, drukarek i oprogramowania komputerowego na potrzeby projektu pt. „Suwalski Internet równych szans”.

Zmiana została wprowadzona w sekcji II „Minimalne parametry techniczne zestawów komputerowych” , „Specyfikacja jednostki centralnej” L.p. 16 „Inne” oraz „Specyfikacja monitora” L.p. 7 „Wielkość piksela” - załącznika nr 3 - „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, stanowiącego integralną część SIWZ.

Z uwagi na fakt, iż niniejsza zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamieszczonego uprzednio w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 294608-2011 oraz w innych miejscach wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ogranicza się jedynie do zamieszczenia na niniejszej stronie internetowej stosownej informacji zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ww. aktu.

Poniżej znajduje się aktualna wersja załącznika nr 3 - „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Strategii i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Klimek

Wprowadzający: Kamil Klimek

Data wprowadzenia: 2011-09-27

Modyfikujący: Kamil Klimek

Data modyfikacji: 2011-09-27

Opublikował: Kamil Klimek

Data publikacji: 2011-09-27